Jednostka gęstości w układzie SI

Powyższe rozważania są w istocie omówieniem jednostki gęstości, "czyli kilograma na metr sześcienny"
[ ρ] = kg/m3 .

Inne dość często stosowane jednostki to

g / cm3 = kg / l = kg / dm3 (w tej jednostce gęstość wody wynosi równo 1)

I jeszcze jedno: nie zawsze musimy mieć dokładnie kostkę materiału /substancji. Można ważyć materiały o różnych kształtach, a wyniki przeliczać na odpowiadające jednostkowej "kostkowej" objętości.
Np. jeżeli zważyliśmy kulę o objętości 0,01 m3 (jedna setna m3) i jej masa wyniosła 26 kg, to gęstość materiału wynosi 26razy 100, czyli 2600kg/m3.