Rzut poziomy

Opis ruchu

W rzucie poziomym mamy do czynienia z lotem ciała wyrzuconego na pewnej wysokości H0 nad poziomem zerowym. Ciału jest nadawana pozioma prędkość początkowa o wartości v0. Dzięki takiemu nadaniu prędkości przesuwa się ono cały czas w poziomie.
 Jednocześnie jednak siła grawitacji zmienia pionowe położenie ciała. W efekcie w pionie będzie ono opadać ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Dzięki złożeniu tych dwóch ruchów  
- poziomego: jednostajnego 
- pionowego: jednostajnie przyspieszonego

W efekcie złożenia tych ruchów ciało porusza się łukiem (po paraboli, jeśli nie uwzględniamy oporu powietrza), by po pewnym czasie opaść na ziemię.

Warunki początkowe:

Wysokość początkowa: H0 Ciało rzucamy z pewnej wysokości
Prędkość początkowa: v0 prędkość początkowa jest skierowana poziomo. Później prędkość się zakrzywia
Przyspieszenie ma wartość g: przyspieszenie w tym ruchu jest stałe i cały czas jest  skierowane pionowo w dół.
W przypadku gdy nie musimy uwzględniać oporu powietrza, torem ruchu ciała jest parabola, a ruch ciała rozkłada się na dwa ruchy prostsze:
ruch w poziomie – odbywa się ze stałą prędkością o wartości prędkości początkowej v0
ruch w pionie – będący w istocie spadkiem swobodnym, jest ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym g i z prędkością początkową równą zero.

Wzory na położenie i prędkość niżej wyprowadzone obowiązują wyłącznie do momentu uderzenia ciała o podłoże.

Wzory opisujące rzut poziomy

Wysokość na jakiej znajduje się ciało po czasie t:

 

Prędkość w rzucie poziomym

Wartość prędkości poziomej

vpozioma = v0 = const
Wartość prędkości pionowej vpionowa = - g·t
Wartość prędkości całkowitej
Prędkość w momencie uderzenia o ziemię:

Czas jaki upływa do momentu upadku (uderzenia o ziemię):

Zasięg rzutu poziomego (odległość przebyta w poziomie do momentu upadku)

 

Tor rzutu poziomego

Tor rzutu poziomego ma kształt paraboli skierowanej ramionami w dół.

Równanie toru rzutu poziomego: