Układ współrzędnych

W celu opisywania położeń ciał fizyka stosuje matematyczne pojęciu układu współrzędnych. Układ ten stanowi zestaw osi liczbowych, czyli prostych z zaznaczonym kierunkiem dodatnim, punktem, któremu przypisujemy wartość zero oraz jednostką osi (czyli punktem o wartości 1).

Ilość osi zależy od ilości wymiarów przestrzeni - do opisu zdarzeń zachodzących na płaszczyźnie wystarczą, dwie osie, opis przestrzenny wymaga zdefiniowania trzech osi, a czasoprzestrzeń dołącza tu jeszcze kolejny wymiar - czas (chociaż ten ostatni na nieco innej zasadzie).

Standardowo osie przecinają się pod kątem prostym. a punkt zerowy jest wspólny dla wszystkich osi.

Najczęściej stosowanym układem jest kartezjański układ współrzędnych - na płaszczyźnie jest to układ  XY, a w przestrzeni XYZ.


Układ kartezjański

Jednak nie jest jedynym sposobem zapisywania położeń ciał i w wielu sytuacjach wygodniej jest posłużyć się układem biegunowym (nazywanym też cylindrycznym lub walcowym), albo sferycznym.


Układ biegunowy (walcowy)

Więcej na temat tych układów znajduje się w osobnych rozdziałach im poświęconych:

 Układ kartezjański
 Układ biegunowy