Magnes trwały

Najbardziej znanym urządzeniem wytwarzającym pole magnetyczne jest magnes trwały. Może być nim kawałek namagnesowanej blaszki, sztabki, lub inny materiał silnie namagnesowany. Zjawisko magnesowania samo w sobie jest bardzo ciekawe, ale zostanie omówione przy innej okazji.

Pole magnetyczne magnesu trwałego

Kształt linii pola magnetycznego wokół typowego szkolnego magnesu, posiadającego wyraźnie oznaczone bieguny można przedstawić takim oto rysunkiem:

 

 Jeśli magnes zawiesimy na nici i pozwolimy mu się obracać, to po jakimś czasie przekręci się on biegunem północnym na północ. Spowodowane jest to faktem, że planeta Ziemia sama jest jednym wielkim magnesem i stara się obrócić wszystkie inne magnesy znajdujące się w jej polu.

Każdy magnes (podobnie jak igła magnetyczna) ma więc dwa bieguny:

północny – a magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor niebieski
południowy – a magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor czerwony