Na tym rysunku zaznaczono bieguny geograficzne N - S
Bieguny magnetyczne będą odwrotne

Ziemskie pole magnetyczne

Ziemia sama jest wielkim magnesem - tzn. wytwarza pole magnetyczne, które otacza naszą Planetę, a jest odczuwalne również na jej powierzchni (i pod pod tą powierzchnią). Kształt linii ziemskiego pola magnetycznego jest bardzo podobny do linii pola magnesu trwałego.

Co ciekawe biegunowość magnesów ziemskich jest odwrotna, niż biegunów geograficznych - tzn. w okolicach bieguna północnego (choć nie dokładnie w nim) znajduje się... południowy biegun magnetyczny. Analogicznie północny biegun magnetyczny znajduje się w okolicach południowego bieguna geograficznego.

Przyczyna ziemskiego pola magnetycznego nie jest dokładnie poznana. Ciekawe jest, że pole magnetyczne ziemskie zmieniało się na przestrzeni wieków. Aktualnie pole to wyraźnie maleje.

Ziemskie pole magnetyczne jest przyczyną wielu ciekawych zjawisk - m.in. zórz polarnych.