Prawa autorskie

Autorem całej tej witryny jest Michał Dyszyński. Jej zawartość może być nieodpłatnie wykorzystywana w
pracy nauczycielskiej - również z uwzględnieniem drukowania, powielania itp.
nauce samodzielnej
i ogólnie we wszystkich niekomercyjnych celach

Zamieszczanie powyżej 10% treści witryny w publikacjach o charakterze komercyjnym wymaga zgody autora. Niewielkie fragmenty (poniżej 10% zawartości) mogą być używane również w publikacjach komercyjnych pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.

Większość grafik jest tworzona samodzielnie - w programach graficznych, lub jako zdjęcia wykonane aparatem FujiFilm FinePix 2600Zoom. Nieliczne pochodzą z darmowych witryn, lub z biblioteki klipartów Microsoft.

Źródła obce oraz narzędzia używane do tworzenia witryny:

część rysunków pochodzi z legalnie zakupionego programu Microsoft Visual Sudio 5.0, a w szczególności niektóre rysunki zostały pobrane z programu Microsoft Image Composer zawartego w ww. pakiecie. Ich użycie we własnych projektach jest dopuszczone warunkami licencji Microsoft.
Rysunki były obrabiane głównie programem Corel Draw Select Editon i Corel Photo Paint select Edition, edotorem grafiki wektorowej zawartym w MSWord a także częściowo innymi programami graficznymi: Fuji FineViewer, i IrfanView
część napisów graficznych została utworzona w programie Microsoft PhotoDraw 2000.
większość tekstu tworzona była programem MS Office 2000 (Word 2000 i Excel 2000)
kod html jest tworzony głównie za pomocą MS FrontPage 2000
do komunikacji ze stroną internetową używany jest modem kablowy sieci AsterCity, w miesiącach od kwietnia do maja był to modem radiowy Sferia, a do kwietnia 2003 był to standardowy modem dial-up połączony z linią obsługiwaną przez TPSA.

Bibliografia

"Encyklopedia fizyki współczesnej" - praca zbiorowa pod redakcją A. K. Wróblewskiego PWN Warszawa 1983
"Fizyka - poradnik encyklopedyczny" B.M. Jaworski, A. A Dietłaf PWN Warszawa 1996
"Wstęp do fizyki" -A. K. Wróblewski J. A Zakrzewski PWN Warszawa 1984
"Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie" J. Blinowski J. Trylski PWN Warszawa 1980
"Słownik fizyczny",  praca zbiorowa, Wiedza Powszechna Warszawa 1984
"Leksykon wynalazców i odkrywców" Rene Zey wyd. Diogenes Warszawa 2000
"Encyklopedia multimedialna PWN nauka"  PWN Warszawa 1999
"Poradnik matematyczny" praca zbiorowa pod redakcją I. Dziubińskiego i T. Świątkowskiego wyd. II PWN 1980
Słownik szkolny - Astronomia WSiP 1994 Małg Królikowska Sołtan, Tomasz Kwast, Andrzej Sołtan, Magdalena Sroczyńska - Kożuchowska
"Leksykon wynalazców i odkrywców" Rene Zey
Encyklopedia Encarta "Microsoft 1996"
Encyklopedia multimedialna Fogra Edycja 2002
Encyklopedia multimedialna PWN - Nauka
Encyklopedia BRITANNICA 2000 (Wydanie CD-ROM)