Prawo Ampere’a

Prawo Ampere’a w typowej najprostszej postaci określa wartość pola wokół nieskończonego prostoliniowego przewodnika z prądem. Linie pole magnetycznego wokół takiego przewodnika przyjmują kształt okręgów leżących w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika. Sam przewodnik przebija płaszczyznę okręgu dokładnie w środku tego okręgu. Wartość pola można określić wzorem:

Postać wzoru podająca wartość natężenia pola magnetycznego

   

Postać wzoru podająca wartość indukcji magnetycznej

 

H – natężenie pola magnetycznego – w układzie SI w amperach na metr [H]=A/m

B – indukcja magnetyczna – w układzie SI w teslach T = N/Am = kg/(As2)

r – odległość punktu, w którym określane jest pole od przewodnika – w układzie SI w metrach m

μμ0 μr  przenikalność magnetyczna ośrodka
μ0  - przenikalność magnetyczna próżni – jednostka w układzie SI – H/m (Henr na metr)

 μr  przenikalność relatywna ośrodka – wielkość bezwymiarowa

 

Inne postacie prawa Ampere’a

Całkowa:

 

Różniczkowa: