Reguła trzech palców lewej ręki

Reguła trzech palców lewej ręki odnosi się do sytuacji, gdy chcemy wyznaczyć w którą stronę działa siła działająca ze strony pola magnetycznego na poruszające się ładunki elektryczne. Siła ta działa prostopadle zarówno do linii pola jak i prędkości cząstki.

Reguła mówi nam, że jeśli lewą rękę ustawimy tak, że trzy palce (kciuk, wskazujący i środkowy) będą ustawione prostopadle i przypiszemy im kierunki: wskazujący kierunek pola B, środkowy kierunek ruchu dodatniego ładunku, to kciuk wskaże nam kierunek siły magnetycznej.

Rysunek poniżej przedstawia tę sytuację z większą ilością opisów.