Bieguny magnetyczne

Jeżeli weźmiemy dwie igły magnetyczne i zbliżymy od siebie, to okaże się, że przyciągają się one różnie oznaczonymi końcami.

A odpychają oznaczonymi tak samo.

Te końce nazywamy biegunami magnetycznymi.

Mówimy że:

Jednoimienne bieguny magnetyczne się odpychają
Różnoimienne bieguny magnetyczne się przyciągają.

Bieguny igły magnetycznej określamy sprawdzając w którą stronę wykręcają się one w pobliżu ziemi, po usunięciu wszelkich innych przedmiotów magnetycznych. Wtedy igła magnetyczna ustawia się w kierunku północnym zawsze jednym konkretnym swoim końcem – biegunem.

Stąd mamy nazwy dla biegunów magnetycznych:

biegun magnetyczny północny – a magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor niebieski – odpowiada końcowi igły ustawiającemu się na północ.
biegun magnetyczny południowy – a magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor czerwony – odpowiada końcowi igły ustawiającemu się na południe.