Systemy jednostek - wstęp

Kiedyś do pomiaru podstawowych wielkości w różnych krajach, czy wręcz w różnych okolicach tego samego kraju stosowano często mocno różniące się jednostki. Np. długość mierzono najczęściej w stopach. Ale wiadomo - stopa wielkoluda, to nie to samo co stopa dziecka...

Dzisiaj większość uczonych i inżynierów z całego wiata posługuje się najczęściej jednolitym systemem jednostek zwanym Układem SI (franc. Systeme International d'Unites), lub niekiedy układem "metrycznym". Układ ten wywodzi się z Francji, jeszcze z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Więcej na temat jednostek i układów jednostek jest w rozdziałach ujętych poniższym spisem treści.

Spis treści rozdziałów poświęconych jednostkom i układowi SI