Statyka

205. {3}Belka o masie 20 kg i długości 3 m leży podparta w dwóch punktach odległych odpowiednio o 1m i 0.5m od końców belki. Znaleźć siłę jaką działa belka na punkty podparcia.

206. {3}Belka o masie 20kg i długości 3m leży podparta w dwóch punktach odległych odpowiednio o 1m i 0.5m od końców belki. Jaką siłą należy zadziałać na końce belki, aby spowodować jej a) uniesienie do góry, b) opuszczenie do dołu.

207. {5}Sześcian o masie 50 kg stoi na poziomej powierzchni. Jakiej poziomej siły potrzeba aby przekręcić sześcian na drugą ścianę? Załóż, że siła ta jest przyłożona w takim punkcie sześcianu, w którym działać będzie ona najefektywniej.

208. {6}Sześcian o masie 50 kg stoi na poziomej powierzchni. W sześcian ten uderza pocisk o masie 0,1 kg. Jaką minimalną prędkość powinien mieć ten pocisk, aby po ugrzęźnięciu w sześcianie przewrócić go na drugi bok? Załóż, że pocisk uderza

a) w środek sześcianu

b) tuż przy górnej krawędzi

209. {3}Na ziemi leży deska o ciężarze 100 N. Jaką siłą należy działać, aby unieść jeden z końców deski, jeżeli siła jest przyłożona w 1/3 odległości od końca.

210. {3}Deska o masie 20 kg leży na pomoście wystając 1/3 długości poza jego krawędź. Ciężar o jakiej masie należy położyć na wystającym końcu deski, aby zważyła się ona i spadła z pomostu?

211. {3}Butelka zawiera płyn o gęstości 800 kg/m3. Jaką siłą wypychany jest korek, którym zamknięta jest szyjka butelki, jeżeli butelkę odwrócimy do góry korkiem, średnica korka wynosi 2 cm, a poziom cieczy w odwróconej do góry dnem butelce znajduje się 20 cm ponad korkiem. Ciśnienie gazu w butelce jest o 900 hPa większe od ciśnienia atmosferycznego. Czy ciśnienie hydrostatyczne w znaczący sposób zwiększa wartość tej siły?

212. {3}Do rurki w kształcie litery U i polu przekroju poprzecznego S = 3 cm2 nalano wody oraz cieczy o gęstości 800 kg/m3. Różnica poziomów cieczy w rurce wyniosła 10cm. Obliczyć

a) minimalną wysokość U-rurki

b) minimalną ilość wody zawartej w rurce

c) siłę, jaką trzeba zadziałać na powierzchnię lżejszej cieczy, aby zrównać poziomy obu cieczy

213. Deska o masie 20kg leży na pomoście wystając 1/3 długości poza jego krawędź. Ciężar o jakiej masie należy położyć na wystającym końcu deski, aby zważyła się ona i spadła z pomostu?

 

Siła wyporu

214. {3}Klocek drewniany pływa w wodzie wystając ponad jej powierzchnię 1/3 swojej objętości. Znaleźć gęstość klocka.

215. {3}Klocek drewniany o gęstości 800 kg/m3 zanurzono całkowicie do wody o gęstości 1000 kg/m3. Z jakim przyspieszeniem będzie wynurzał się klocek?

216. {5}Beczka o objętości 0,5 m3 pływa w wodzie zanurzona w 1/3. Jakiej siły potrzeba aby zanurzyć ją całkowicie?

217. {5}Beczka blaszana o masie 10kg wypełniona alkoholem o gęstości 790 kg/m3 pływa w wodzie wynurzona 1/10 swojej objętości. Znaleźć pojemność beczki. Gęstość blachy z jakiej wykonano beczkę wynosi 7900 kg/m3. [odp. ok. 81 dm3]

218. {5}Do szklanki o średnicy 6 cm zawierającej pewną ilość wody wrzucono kulkę o masie 10g wykonaną z drewna. O ile podniesie się poziom wody w szklance?

219. Na powierzchni wody położono prostokątną wanienkę o objętości 3 l i masie 0,5 kg. Jaką ilość wody należy nalać do wanienki, aby zanurzyła się ona do połowy?

220. Na powierzchni wody położono klocek drewniany o wymiarach 10cm x 10 cm x 20 cm. Gęstość klocka wynosi 700 kg/m3. Jaką siłą należy zadziałać, aby klocek całkowicie zanurzył się pod wodę?

221. Na powierzchni wody położono klocek drewniany o masie 2kg. Klocek zanurzony jest w 1/3 objętości. Gęstość klocka wynosi 700 kg/m3. Jaką siłą należy zadziałać, aby klocek całkowicie zanurzył się pod wodę?

222. {3}Na powierzchni wody położono prostokątną wanienkę o objętości 3l. Okazało się, że wanienka jest zanurzona w 1/3 swojej objętości. Jaki ciężar należałoby położyć do wanienki, aby zanurzyła się ona do połowy?

223. {3}Kulkę o promieniu 3cm wrzucono do wody. Okazało się, że kulka pływa po wodzie zanurzona w 2/3 swojej objętości. Znaleźć masę kulki.

224.{3}Z drewna o gęstości 800 kg/m3 zbudowano tratwę. Jaki największy ciężar może udźwignąć ta tratwa aby nie zanurzyć się całkowicie, jeżeli jej masa wynosi 200kg?