Biografie

Archimedes (ur. 285 pne) grecki matematyk i fizyk

w matematyce - obliczył powierzchnię kuli i wycinka kuli, otrzymał przybliżone wyrażenia na powierzchnię koła. Sformułował słynne prawo Archimedesa, umożliwiające obliczenie siły wyporu (być może był to pierwszy przypadek zastosowania z sukcesem matematyki w fizyce...). Zajmował się konstruowaniem machin miotających i sprzętu wojskowego.

Brown Robert (1773-1858), botanik brytyjski (szkocki), lekarz

większość swojej działalności poświęcił badaniom roślin. Do historii jego nazwisko dostało się głównie dzięki odkryciom tzn. "ruchów Browna" - zjawiska czysto fizycznego, nie mające prawie nic wspólnego z biologią.

 

 

Descartes René, Kartezjusz (1596-1650) filozof, matematyk i fizyk francuski. 
stworzył podstawy geometrii analitycznej, wprowadził podstawowe pojęcia matematyczne takie jak: zmienna niezależna, funkcja, układ współrzędnych prostokątnych XYZ (nazwanych później jego imieniem) oraz opracował podstawowe twierdzenia algebry. W dziedzinie fizyki sformułował prawo zachowania pędu oraz prawa odbicia i załamania światła.
Słynną zasadą Kartezjusza było "cogito ergo sum" - "myślę, więc jestem".

 

Einstein Albert(1879-1955), fizyk niemiecki pochodzenia żydowskiego. 

Jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów, laureat nagrody Nobla, twórca teorii względności (ogólnej i szczególnej). Wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne, ruchy Browna, wniósł duży wkład w rozwój mechaniki kwantowej.  

Galileo Galilei (Galileusz)Ur. 15.2.1564 Piza zm. 8.1.1642 Arcetri. - włoski fizyk, matematyk, astronom, myśliciel. 
Odkrywca praw mechaniki - m.in. I zasady dynamiki, zasad spadku swobodnego, praw ruchu wahadła. W astronomii - twórca teleskopu własnej konstrukcji, odkrywca pierścieni Saturna, 4 księżyców Jowisza, gór na Księżycu, plam na Słońcu. Badania Galileusza miały wielki wpływ na rozwój filozofii tamtych czasów i przyczyniły się do obalenia błędnych koncepcji Arystotelesa na temat budowy Wszechświata.

 

 Lorentz Hendrik Antoon (1853-1928), fizyk holenderski

 laureat  Nagrody Nobla w 1902 (wraz z   P. Zeemanem) za zbadanie wpływu  magnetyzmu na  promieniowanie elektromagnetyczne. Jest autorem "transformacji Lorentza" będącej podstawą szczególnej teorii względnosci. Badał także zjawiska przewodnictwa cieplnego i elektrycznego.

 

Newton Isaac (sir Isaac Newton) - angielski fizyk i matematyk. Ur. 4.I.1643 Wollsthorpe (Lincolnshire), zm. 31.3.1723 Londyn.
Jeden z największych umysłów wszechczasów. Sformułował podstawy nowoczesnej fizyki w swoim fundamentalnym dziele "Philosophiae naturalis principia mathematica". Odkrył Prawo Grawitacji Powszechnej i powiązał je ze znanymi wcześniej prawami ruchu planet Keplera, sformułował 3 zasady dynamiki, odkrył zjawisko rozszczepienia światła, skonstruował teleskop zwierciadlany.
Jako matematyk Newton był twórcą zasad rachunku różniczkowego i całkowego (niezależnie od Leibnitza), podał metodę przybliżonego rozwiązywania równań (tzw. metoda stycznych), podał wzór interpolacyjny dla wielomianu n-tego stopnia określonego w n-punktach.

 

Snell van Royen Willebrord, Snellius (1580-1626), niderlandzki matematyk, astronom, fizyk i geodeta. 

Profesor uniwersytetu w Lejdzie (od 1613). Opracował zasadę pomiarów triangulacyjnych i na ich podstawie wyznaczył długość  południka (1615-1617). Sformułował prawa optyki geometrycznej (prawo załamania światła i prawo odbicia światła) (Wg MEP Fogra).

Smoluchowski Marian(1872-1917) wybitny fizyk polski. 

Opracował teorię ruchów Browna. Wyjaśnił wiele zjawisk z zakresu termodynamiki i optyki.


Źródła:

"MEP Fogra" wyd. 2002
"Leksykon wynalazców i odkrywców" Rene Zey
EM PWN - nauka wyd. CD rom Warszawa 1999