Pola i obwody figur płaskich

Pole i obwód koła

Pole koła

Po = π R2

Obwód okręgu (koła)

L = 2 π R

 R - promień okręgu

Pole trójkąta

P = ½ Podstawa ∙ wysokość

 

Patrz także Wzór Herona

Obwód trójkąta

O = a + b + c

a, b, c - długości boków trójkąta

Pole prostokąta

Pprostokąta = ab

Obwód prostokąta

Oprostokata = 2 (a + b)

Pole kwadratu

Pkwadratu = a2

 Pkwadratu = długość boku do kwadratu

Obwód kwadratu

Okwadratu = 4

Pole trapezu

 

Ptrapezu = 1/2  ∙ suma podstaw trapezu  ∙ wysokość trapezu

Obwód trapezu

Otrapezu = a + b + c + d

a, b, c, d - długości boków

 

Pole równoległoboku

Prównogłoboku = ah

Prównogłoboku = podstawawysokość

Obwód równoległoboku

Orównoległoboku = 2 (a + b)

a, b - długości boków równoległoboku

 

Pole rombu

Prombu = e f / 2

Gdzie e, f  - dłuższa i krótsza przekątna rombu.

Prombu = 1/2  ∙ iloczyn przekątnych

 

Obwód rombu

Orombu = 4

a - długość boku rombu