Kombinatoryka

silnia

n! = 1·2·3·4·...·(n-1)·n 

Przykład: 5! = 1·2·3·4·5 = 120

Symbol Newtona

Przykład:

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Symbol Newtona

Dwumian Newtona

Obliczenia kombinatoryczne

Wariacje z powtórzeniami

k wyrazową wariacją z powtórzeniami ze n-elementowego zbioru (n > k) nazywamy każdy k wyrazowy ciąg elementów z tego zbioru.

Przykład:
Wariacją 3 elementową z 24 elementowego zbioru byłby każdy wyraz (sensowny, prawdziwy, lub nie) jaki daje się ułożyć z 24 liter podstawowych alfabetu. Wchodziłyby tu takie wyrazy jak ala, aaa, huk, bbu tip.

Ilość k wyrazowych wariacji z powtórzeniami równa jest:

 nk

Przykład:
Ilość wariacji (możliwych ułożeń wyrazów) dla przykładu z wyrazami liter alfabetu - jak obok wyniesie: 243 = 13 824.

 

Wariacje bez powtórzeń

k wyrazową wariacją bez powtórzeń z n-elementowego zbioru (n > k) nazywamy każdy k wyrazowy ciąg elementów, którego wyrazy są różnymi elementami z tego zbioru.

Przykład:
Wariacją 3 elementową bez powtórzeń z 24 elementowego zbioru byłby każdy wyraz (sensowny, prawdziwy, lub nie) jaki daje się ułożyć z 24 liter wybranych z kompletu scrabble. W odróżnieniu od przykładu dla wariacji z powtórzeniami, tutaj nie da się w tym samym wyrazie użyć drugi raz tej samej litery.

Ilość k wyrazowych wariacji bez powtórzeń równa jest:

 

Przykład:
Ilość możliwych ułożeń wyrazów 3 literowych z 24 liter scrabble jest równa:
24 · (24-1) · (24 -2)  =  24 · 23 · 22 = 12 144

Permutacje bez powtórzeń

Permutacją bez powtórzeń n - elementowego zbioru nazywamy każdy ciąg (n - elementowy) zawierający wszystkie elementy z tego zbioru.

Przykład:
Permutacją 3 elementową bez powtórzeń byłoby każde ułożenie w wyraz 3 literek wyciągniętych z kompletu scrabble. Zakładamy, że literek tych nie da się wymieniać na inne.

 

Ilość permutacji bez powtórzeń wynosi  

 n!

Przykład:
Ilość możliwych ułożeń wyrazów z 3 liter scrabble jest równa:
3! = 1 · 2 ·  3 = 6

Kombinacje bez powtórzeń

k elementową kombinacją bez powtórzeń zbioru A nazywamy:
 każdy k elementowy podzbiór zbioru A.

Przykład:
Kombinacją 5 elementową bez powtórzeń ze zbioru 7 elementowego byłoby każde wylosowanie 5 literek wyciągniętych z woreczka scrabble zawierającego 7 (różnych) literek. Zakładamy, że nie interesuje nas kolejność losowania (czy tez ustawiania w ciąg) tych liter i dlatego wyciągnięcie "a" za pierwszym, drugim, czy innym razem jest traktowane jako to samo losowanie, o ile tylko pozostałe litery w wylosowanym zestawie będę też takie same.  

Ilość k elementowych kombinacji zbioru zawierającego n elementów dana jest symbolem Newtona, czyli wynosi:

Przykład:
Ilość możliwych wyciągnięć (różnych) literek z woreczka scrabble zawierającego 7 kostek wynosi: