Spis treści

Status programu Stoper
Do czego służy program Stoper
|
Typowe zastosowania |
O rozbudowie programu Stoper |
Możliwości rozbudowy programu - oferta |
Dodatkowe dane o programie Stoper

Status programu 

Program Stoper 1.2.4 ma status Freeware - tzn. może być bez żadnych ograniczeń używany, kopiowany i dystrybuowany w dowolny sposób. Może być stosowany do użytku osobistego i firmowego. Jedynym ograniczeniem dystrybucyjnym jest konieczność każdorazowego dodawania do pliku programu NINIEJSZEJ INSTRUKCJI W NIEZMIENIONEJ FORMIE.

 

Program Stoper - do czego służy

Program Stoper służy do pomiaru różnic czasów zachodzących między zdarzeniami. 
Program jest prosty w obsłudze i ma bardzo małe wymagania systemowe.

 

Typowe zastosowania programu Stoper

Typowe zastosowania programu Stoper obejmują:

pomiar czasu wykonywany na potrzeby szkolnych doświadczeń fizycznych
inne przypadki, gdy trzeba zmierzyć odstępy czasowe występujące między zdarzeniami

 

 

O rozbudowie programu Stoper

Program Stoper w aktualnej wersji robi - to co widać, czyli mierzy czas upływający między naciśnięciami klawisza Start/Zapis. Zapewne w szczególnych zastosowaniach, jego możliwości są niewystarczające. Aby uzyskać wersję programu rozbudowaną o nowe opcje, należy napisać e-mail do autora programu (na adres: redakcja@fizykon.org), uzgodnić zakres zmian i zapłacić uzgodnioną kwotę przelewem na konto. Nowa wersja programu zostanie dosłana jak najszybciej (w prostszych przypadkach nawet tego samego dnia).

Koszt pierwszej nieskomplikowanej (małej) zmiany w programie to 100 zł (lub 30$, czy odpowiednia kwota w euro). Każda kolejna mała zmian jest płatna po 50 zł (lub 15$). Poważniejsze modyfikacje programu możliwe są po uzgodnieniu warunków finansowych.

Lista (przykładowa) możliwych małych zmian:

umieszczenie na formularzu loga firmy
zamiana ikony programu na firmową
dodanie menu (a w nim ew. nowych funkcji), paska narzędzi
obliczanie dodatkowych statystyk
dołączenie dokładniejszej instrukcji w formacie windows hlp, lub html
pełniejsza obsługa plików wynikowych (dodanie nowych kolumn, zmiana separatora kolumny)
możliwość dodawania nowych informacji do linii w zapisywanych plikach
dodanie obsługi kolejnych skrótów klawiaturowych
dodanie obsługi dźwięków

Poważniejsze modyfikacje to np.:

zapisywanie ustawień w plikach konfiguracyjnych (lub w rejestrze)
dodanie podglądu listy wszystkich zapisywanych interwałów
dodanie możliwości umieszczania komentarzy przy interwałach
dodanie funkcji odtwarzania dźwięku po wczytaniu listy interwałów
dodanie funkcji metronomu
inne - do uzgodnienia

 

Dodatkowe elementy związane z zamówieniem

Podmiot zamawiający program w rozszerzonej wersji otrzymuje licencję z prawami do zainstalowania programu na dowolnej liczbie komputerów do tego podmiotu należących oraz na komputerach osób współpracujących. Możliwe jest również dokupienie licencji na dystrybucję programu.

 

Inne usługi firmy Fizykon.org

Inne usługi oferowane przez autora programu - Michała Dyszyńskiego i firmę Fizykon.org.

szkolenia i nauka indywidualna (Obsługa Windows, Office, Podstawy obróbki grafiki i tworzenia stron www, program SPSS
realizacja różnych zleceń programistycznych
tworzenie instrukcji do obsługi programów komputerowych oraz sprzętu
tłumaczenia instrukcji (i innych tekstów) z języków - angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na język polski.
inne - do uzgodnienia, związane z twórczością autora na stronie


Jeszcze o programie Stoper

Program Stoper został napisany w MS Visual Basic 5.0 SP3. 

Wszelkie błędy w działaniu programu proszę zgłaszać na adres autora: redakcja@fizykon.org .