Związek pomiędzy wektorami położenia, a wektorem przesunięcia

Pomiędzy wektorami położenia (wektorami wodzącymi), a wektorem przesunięcia istnieje prosty związek. Wektor przesunięcia P jest różnicą wektorów wodzących końcowego i początkowego.


Wektor zielony (wektor przesunięcia) jest różnicą wektorów położenia - końcowego W2 i początkowego W1.