Wektor wodzący

Wektor który łączy początek układu współrzędnych (punkt 0,0,0) z miejscem w przestrzeni, w którym znajduje się punkt materialny w jakiejś chwili nazywa się wektorem wodzącym. Czasami bywa on nazywany też wektorem położenia.

Wektor wodzący obrysowuje nam krzywą po której porusza się punkt materialny (czyli tor tego punktu materialnego). Każda chwila czasu, w której istnieje nasz obiekt, ma przypisany swój wektor położenia.

 

 

Na rysunku powyżej przedstawione są (na niebiesko) trzy przykładowe wektory położenia W1W2W3.