Położenie punktu materialnego

Przedstawione w poprzednim rozdziale rozważania na temat punktu materialnego dla obiektu służył przypisaniu mu właściwości zwanej położeniem. 

 

Zazwyczaj położenie rozpatruje się w określonym układzie odniesienia (więcej informacji patrz rozdział Układ Odniesienia). Można powiedzieć, że układ odniesienia to nasz "punkt widzenia" na to co dzieje się z punktem materialnym.

 

Układ odniesienia  jest zwykle powiązany z układem współrzędnych XYZ oraz z systemem rejestrowania czasu t (więcej informacji o układach odniesienia jest w rozdziale układ odniesienia). Dzięki temu możemy w każdej chwili określić gdzie znajdował się punkt materialny, może my określić jego położenie w chwili t.

Aby zapisać położenie punktu symbolicznie często używa się notacji:
P(x,y,z,t), co oznacza, że punkt P znajduje się w chwili t w punkcie o współrzędnych x, y, z.

 

Przykładowo punkt materialny P znajdujący się w równych odległościach od wszystkich osi (równych 2 m) może mieć w chwili t = 5s położenie: 

P(2,2,2,5)