Program Logi.exe - instrukcja użytkownika

Spis treści

Status programu Logi.exe |
Co robi program Logi.exe |
Instalacja programu |
Zastosowanie programu Logi.exe |
O rozbudowie programu Logi.exe |
Jeszcze o programie Logi.exe

 

Status programu

Program Logi.exe  ma status Freeware - tzn. może być bez żadnych ograniczeń używany, kopiowany i dystrybuowany w dowolny sposób. Może być stosowany do użytku osobistego i firmowego. Jedynym ograniczeniem dystrybucyjnym jest konieczność każdorazowego dodawania do pliku programu NINIEJSZEJ INSTRUKCJI W JEJ NIEZMIENIONEJ FORMIE.

Co robi program Logi.exe

Program Logi.exe wykonuje następujące czynności:
Jeżeli w katalogu w którym znajduje się program nie ma pliku o nazwie Logi.txt, to program tworzy taki plik.
Następnie program dodaje do pliku Logi.txt jedną linię zawierającą:
1. nazwę zalogowanego użytkownika
2. datę bieżąca według zegara systemowego
3. godzinę bieżąca według zegara systemowego
4. (opcjonalnie) dodatkowy tekst podany jako argument wywołania programu - jeśli taki tekst został podany.

Oto przykładowe dwie linie - wpisy:

janek: 2003-11-06 - 13:57:41 - 
janek: 2003-11-06 - 14:00:00 - 
janek: 2003-11-06 - 14:10:00 - 

 

Instalacja programu

Pragram Logi.exe wystarczy skopiować do dowolnego katalogu i wywoływać za pomocą standardowych wywołań programu Windows - czyli klikając dwukrotnie, uruchamiać z polecenia "uruchom", czy tworzyć do niego skróty. 

Program został przetestowany w środowisku Windows NT, Windows 98 i Windows ME. Zapewne działa na wszystkich platformach Windows 32 bitowych - czyli od Windows 95 do Windows XP.

Zastosowanie programu Logi.exe

Program został pomyślany do monitorowania włączenia komputera oraz ew. jego aktywności. Ja osobiście używam go do sprawdzania ile czasu moje dzieci spędzają przy komputerze podczas mojej nieobecności (jak? - patrz współpraca programu Logi.exe z harmonogramem zadań Windows). 

Program NIE JEST  programem rezydentnym - tzn. nie ładuje się do pamięci na stałe. Jedynie wykonuje przypisaną mu czynność i natychmiast kończy swoją pracę, zwalniając zasoby komputera. Cykliczne wywoływanie programu wiąże się z wykorzystaniem harmonogramu zadań Windows.

Uruchamianie przy starcie systemu

Aby zastosować go w pierwszym celu wystarczy skrót do programu umieścić w folderze autostart. Dzięki temu przy każdym uruchamianiu systemu w pliku Logi.txt znajdzie się wpis z danymi jw. Później będzie można wyedytować (obejrzeć) wszystkie wpisy posługując się np. notatnikiem Windows.

Monitorowanie bieżącej działalności

W celu monitorowania bieżącego wykorzystania komputera, należy program Logi.exe uruchamiać za pomocą Harmonogramu zadań systemu Windows. W ten sposób można zaprogramować uruchomienie programu o dowolnej porze, dowolnego dnia, jak też np. podczas startu (lub zamykania systemu). Działanie programu harmonogram zadań (jak też uruchamianie programu Logi) jest niewidoczne dla użytkownika. 

Współpraca programu z Harmonogramem zadań Windows

Program ten jest standardowo dodawany do systemu Windows począwszy od wersji 98. Znajduje się najczęściej w akcesoriach i "Narzędziach systemowych". Można go znaleźć posługując się funkcją "Znajdź" - "Pliki lub foldery", wpisując jako element wyszukiwania słowo "harmonogram". 

W celu dodania wywołania programu Logi.exe do harmonogramu, klikamy:

"Dodaj zaplanowane zadanie"
wybieramy "Dalej"
następnie w oknie z dostępnymi programami wybieramy przycisk "Przeglądaj" i odnajdujemy plik Logi.exe na dysku (tam gdzie został skopiowany)
jako czas uruchamiania dostępny do ustawienia w kolejnym formularzu kreatora wybieramy najczęściej "codziennie"
na kolejnym formularzu można ustalić co ile minut program będzie wywoływany (czyli co ile minut będzie zapisywał nazwę użytkownika i czas wywołania.
W przypadku, jeśli chcemy coś poprawić w ustawionych opcjach klikamy na kolejnym ekranie przycisk "Zaawansowane", jeśli wszystkie ustawienia są dobre, klikamy "Zakończ"

Parametry wywołania programu w harmonogramie można zawsze zmienić, klikając zadanie prawym klawiszem myszy i wybierając "Właściwości".

O rozbudowie Logi.exe - jak zamówić własną wersję programu

Jeżeli ktoś z użytkowników programu Logi.exe, miałby potrzebę używać programu podobnego, ale rozbudowanego o nowe opcje, to może zamówić dedykowaną wersję, która będzie zawierała uzgodnione zmiany.

W tym celu należy napisać e-mail do autora programu Michała Dyszyńskiego - bieżący adres to redakcja@fizykon.org.

Koszt jednej nieskomplikowanej zmiany w programie to 100 zł (lub 30$, czy odpowiednia kwota w euro). Większa ilość małych zmian będzie płatna po 50 zł za każdą kolejną zmianę. Poważniejsze modyfikacje programu możliwe są po uzgodnieniu ich ceny.

Przykładowe zmiany możliwe do zamówienia:

wyposażenie programu w możliwość zapisywania do dowolnego pliku tekstowego (wybór nazwy pliku)
aby program tworzył nowy plik tekstowy o nazwie zawierającej datę zapisu (każdy dzień byłby zapisywany w oddzielnym pliku)
aby w pliku znalazły się dodatkowe proste informacje (np. informację o dacie ostatniej modyfikacji wybranego pliku na dysku)
aby zapisywane dane miały postać tabeli html
aby program po wykryciu określonej nazwy, czy daty bieżącego wpisu zapisywał dane do innego pliku, lub innego katalogu.
aby program pilnował, czy w określonym katalogu nie pojawił się jakiś plik o szczególnej nazwie i zapisywał raport z tego sprawdzenia.
i inne...

Dostarczenie programu do zamawiającego odbywałoby się za pomocą poczty elektronicznej po uiszczeniu opłaty za pomocą przelewu bankowego.

 

Jeszcze o programie Logi.exe

Program Logi.exe został napisany w MS Visual Basic 5.0 SP3.

Wszelkie błędy w działaniu programu należy zgłaszać do jego autora na adres: redakcja@fizykon.org .