Ruch dwuwymiarowy - prędkość wypadkowa
(składanie prędkości)

W przypadku ruchu w dwóch wymiarach prędkość wypadkowa jest wektorową sumą wektora prędkości pionowej i poziomej. 

Aby z równania wektorowego przejść do wartości skalarnych (pozbyć się strzałek na wartościami), trzeba zastosować tw. Pitagorasa. Stosujemy to twierdzenie, bo prędkość pionowa (vy) i pozioma (vx) są do siebie prostopadłe.

vwypadkowa2 = vx2 + vy2

Stąd po spierwiastkowaniu obu stron równania otrzymamy:

Przykład - prędkość wypadkowa w rzucie ukośnym

Przykładowo w rzucie ukośnym, gdzie:

vx = v0·cos α 

vy = v0·sin α  - g·t

prędkość wypadkowa dana będzie wzorem:

Po przekształceniach (podniesienie do kwadratu i zastosowanie wzoru na jedynkę trygonometryczną) otrzymamy z tego wzór w nowej postaci: