Liczba Reynoldsa

Liczba Reynoldsa jest szczególną wielkościa odnoszącą się do ruchu ciał w płynach (cieczach, gazach)

Jest ona określona wzorem:

v – prędkość ciała względem płynu – jednostka w układzie SI – metr na sekundę m/s

l – wymiary liniowe w kierunku prostopadłym do v – jednostka w układzie SI - metr m

η – lepkość cieczy – jednostka w układzie SI – paskalosekunda Pa ∙ s = kg/ms

ρ – gęstość cieczy – jednostka w układzie SI  kg/m3.

Liczba Reynoldsa Re jest wielkością bezwymiarową.

Liczba Reynoldsa pozwala porównywać ze sobą zachowanie się różnych obiektów w różnych cieczach – jeśli mimo różnic, mają one tę sama liczbę Reynoldsa, to ich zachowanie się będzie podobne, a wzory opisujące pod wieloma względami identyczne.

Np. dla liczby Reynoldsa dużo mniejszej od 1 Re << 1, ruch obiektu w cieczy jest laminarny (bezwirowy).